BackMay 2019Forward
 
 • WED
  1
  Bore Coffi - Parc Bryn BachTredegar - Coffee Morning

  Wednesday May 1
  10 am - 11:30 am

  Parc Bryn Bach, Tredegar

  Dewch draw i Barc Bryn Bach yn Nhredegar pob dydd Mercher am baned a sgwrs yn y Gymraeg. Bydd y criw yn cwrdd am 10:00 ac yn mynd am dro o amgylch y llyn. Byddwn yn dychwelyd i'r Caffi tua 10:30 am sgwrs a phaned.

  Come along to Parc Bryn Bach in Tredegar every Wednesday for a cuppa and a chat in Welsh. The group will meet at 10:00 for a walk around the lake. We will then return to the cafe around 10:30 for a cuppa and a chat.

 • THU
  2
  Clwb Coffi a Chlonc y Fenni

  Thursday May 2
  1:30 pm - 2:30 pm

  Get Together's Cafe, Abergavenny

  Dewch i Glwb Coffi'r Fenni yn Get Together's prynhawn Iau (1:30-2:30) i ymarfer eich Cymraeg. Croeso cynnes i bawb - yn enwedig dysgwyr brwdfrydig!

  Come to the Abergavenny Coffee Club at Get Together's this Thursday afternoon (1:30-2:30) to practice your Welsh. A warm welcome to all - particularly to enthusiastic learners!

 • MON
  6
  Clwb Coffi Trefynwy

  Monday May 6
  10 am - 11 am

  Estero Lounge, Trefynwy
  95 Monnow St, Monmouth NP25 3EQ, UK

  Bydd Clwb Coffi a Thrafod Trefynwy yn cwrdd dydd Llun yn yr Estero Lounge, Trefynwy rhwng 10:00 a 11:30 y bore. Galwch heibio am baned a sgwrs!

  Our Monmouth Welsh Language Coffee Group will meet on Monday between 10:00 and 11:30 am at the Estero Lounge, Monmouth. Come along for a cuppa and a chat in Welsh!

 • MON
  6
  Clwb Brecwast Glyn Ebwy

  Monday May 6
  10 am - 11:30 am

  Bistro 1849, Ebbw Vale Institute

  Dewch i Glwb Brecwast Glyn Ebwy pob bore Llun yn Bistro 1849 yn Sefydliad Glyn Ebwy (EVI). Bydd y grwp yn cwrdd rhwng 10:00 a 11:30. Dechreuwch yr wythnos gyda brecwast blasus a sgwrs yn y Gymraeg!

  Come to the Ebbw Vale Breakfast Club to practice your Welsh every Monday. The group meets at the 1849 Bistro in Ebbw Vale Institute between 10:00 and 11:30. Start the week with a delicious breakfast and Welsh conversation!

 • TUE
  7
  Bore Coffi Pontypwl - Pontypool Welsh Language Coffee Morning

  Tuesday May 7
  10:30 am - 11:30 am

  Neuadd Iago Sant - St James Hall

  Bydd criw Bore Coffi Pontypwl yn cwrdd yn Neuadd Iago Sant, Heol Hanbury pob bore Mawrth rhwng 10:30-11:30. Dewch draw am gwmni da, paned a bisged.

  Come and practice your Cymraeg at our Coffee Morning in St James' Hall, Hanbury Road, Pontypool on Tuesday morning between 10:30-11:30. Come in for a cuppa and a chat in Welsh.

 • WED
  8
  Bore Coffi - Parc Bryn BachTredegar - Coffee Morning

  Wednesday May 8
  10 am - 11:30 am

  Parc Bryn Bach, Tredegar

  Dewch draw i Barc Bryn Bach yn Nhredegar pob dydd Mercher am baned a sgwrs yn y Gymraeg. Bydd y criw yn cwrdd am 10:00 ac yn mynd am dro o amgylch y llyn. Byddwn yn dychwelyd i'r Caffi tua 10:30 am sgwrs a phaned.

  Come along to Parc Bryn Bach in Tredegar every Wednesday for a cuppa and a chat in Welsh. The group will meet at 10:00 for a walk around the lake. We will then return to the cafe around 10:30 for a cuppa and a chat.

 • THU
  9
  Clwb Coffi a Chlonc y Fenni

  Thursday May 9
  1:30 pm - 2:30 pm

  Get Together's Cafe, Abergavenny

  Dewch i Glwb Coffi'r Fenni yn Get Together's prynhawn Iau (1:30-2:30) i ymarfer eich Cymraeg. Croeso cynnes i bawb - yn enwedig dysgwyr brwdfrydig!

  Come to the Abergavenny Coffee Club at Get Together's this Thursday afternoon (1:30-2:30) to practice your Welsh. A warm welcome to all - particularly to enthusiastic learners!

 • MON
  13
  Clwb Coffi Trefynwy

  Monday May 13
  10 am - 11 am

  Estero Lounge, Trefynwy
  95 Monnow St, Monmouth NP25 3EQ, UK

  Bydd Clwb Coffi a Thrafod Trefynwy yn cwrdd dydd Llun yn yr Estero Lounge, Trefynwy rhwng 10:00 a 11:30 y bore. Galwch heibio am baned a sgwrs!

  Our Monmouth Welsh Language Coffee Group will meet on Monday between 10:00 and 11:30 am at the Estero Lounge, Monmouth. Come along for a cuppa and a chat in Welsh!

 • MON
  13
  Clwb Brecwast Glyn Ebwy

  Monday May 13
  10 am - 11:30 am

  Bistro 1849, Ebbw Vale Institute

  Dewch i Glwb Brecwast Glyn Ebwy pob bore Llun yn Bistro 1849 yn Sefydliad Glyn Ebwy (EVI). Bydd y grwp yn cwrdd rhwng 10:00 a 11:30. Dechreuwch yr wythnos gyda brecwast blasus a sgwrs yn y Gymraeg!

  Come to the Ebbw Vale Breakfast Club to practice your Welsh every Monday. The group meets at the 1849 Bistro in Ebbw Vale Institute between 10:00 and 11:30. Start the week with a delicious breakfast and Welsh conversation!

 • TUE
  14
  Bore Coffi Pontypwl - Pontypool Welsh Language Coffee Morning

  Tuesday May 14
  10:30 am - 11:30 am

  Neuadd Iago Sant - St James Hall

  Bydd criw Bore Coffi Pontypwl yn cwrdd yn Neuadd Iago Sant, Heol Hanbury pob bore Mawrth rhwng 10:30-11:30. Dewch draw am gwmni da, paned a bisged.

  Come and practice your Cymraeg at our Coffee Morning in St James' Hall, Hanbury Road, Pontypool on Tuesday morning between 10:30-11:30. Come in for a cuppa and a chat in Welsh.

 • WED
  15
  Bore Coffi - Parc Bryn BachTredegar - Coffee Morning

  Wednesday May 15
  10 am - 11:30 am

  Parc Bryn Bach, Tredegar

  Dewch draw i Barc Bryn Bach yn Nhredegar pob dydd Mercher am baned a sgwrs yn y Gymraeg. Bydd y criw yn cwrdd am 10:00 ac yn mynd am dro o amgylch y llyn. Byddwn yn dychwelyd i'r Caffi tua 10:30 am sgwrs a phaned.

  Come along to Parc Bryn Bach in Tredegar every Wednesday for a cuppa and a chat in Welsh. The group will meet at 10:00 for a walk around the lake. We will then return to the cafe around 10:30 for a cuppa and a chat.

 • THU
  16
  Clwb Coffi a Chlonc y Fenni

  Thursday May 16
  1:30 pm - 2:30 pm

  Get Together's Cafe, Abergavenny

  Dewch i Glwb Coffi'r Fenni yn Get Together's prynhawn Iau (1:30-2:30) i ymarfer eich Cymraeg. Croeso cynnes i bawb - yn enwedig dysgwyr brwdfrydig!

  Come to the Abergavenny Coffee Club at Get Together's this Thursday afternoon (1:30-2:30) to practice your Welsh. A warm welcome to all - particularly to enthusiastic learners!

 • MON
  20
  Clwb Coffi Trefynwy

  Monday May 20
  10 am - 11 am

  Estero Lounge, Trefynwy
  95 Monnow St, Monmouth NP25 3EQ, UK

  Bydd Clwb Coffi a Thrafod Trefynwy yn cwrdd dydd Llun yn yr Estero Lounge, Trefynwy rhwng 10:00 a 11:30 y bore. Galwch heibio am baned a sgwrs!

  Our Monmouth Welsh Language Coffee Group will meet on Monday between 10:00 and 11:30 am at the Estero Lounge, Monmouth. Come along for a cuppa and a chat in Welsh!

 • MON
  20
  Clwb Brecwast Glyn Ebwy

  Monday May 20
  10 am - 11:30 am

  Bistro 1849, Ebbw Vale Institute

  Dewch i Glwb Brecwast Glyn Ebwy pob bore Llun yn Bistro 1849 yn Sefydliad Glyn Ebwy (EVI). Bydd y grwp yn cwrdd rhwng 10:00 a 11:30. Dechreuwch yr wythnos gyda brecwast blasus a sgwrs yn y Gymraeg!

  Come to the Ebbw Vale Breakfast Club to practice your Welsh every Monday. The group meets at the 1849 Bistro in Ebbw Vale Institute between 10:00 and 11:30. Start the week with a delicious breakfast and Welsh conversation!

 • MON
  20
  CLWB CWTSH 2 NEUADD IAGO SANT

  Monday May 20
  12:30 pm - 2:15 pm

  NEUADD ISAF IAGO SANT /ST JAMES LOWER HALL

  Mae CLWB CWTSH 2 yn Neuadd Isaf Iago Sant wedi gychwyn ar Ddydd Llun 13 Mai am 12.30pm. Mae croeso i UNRHYWUN sydd a phlant bach ymuno a ni ar gyfer yr ail wythnos o 8 sesiwn rhad ac am ddim yma. Cyfle i ddysgu ychydig o Gymraeg i ddefnyddio gyda’ch plentyn - rhifo, lliwiau, caneuon ac ati. Os oes diddordeb gyda chi cysylltwch a Christina ar christina.hughes@meithrin.cymru i gofrestru ac am fwy o fanylion

  CLWB CWTSH 2 started in the Lower Hall on Monday 13 May at 12.30pm. You are welcome to join us for the second of 8 free sessions on Monday 20 May Aimed at parents with preschool children - EVERYONE IS WELCOME – this is a chance to learn some basic Welsh to use with your child – colours, counting, a few songs, commands etc. If you are interested please contact Christina on christina.hughes@meithrin.cymru for more information or to registerDIOLCH YN FAWR.

 • TUE
  21
  Bore Coffi Pontypwl - Pontypool Welsh Language Coffee Morning

  Tuesday May 21
  10:30 am - 11:30 am

  Neuadd Iago Sant - St James Hall

  Bydd criw Bore Coffi Pontypwl yn cwrdd yn Neuadd Iago Sant, Heol Hanbury pob bore Mawrth rhwng 10:30-11:30. Dewch draw am gwmni da, paned a bisged.

  Come and practice your Cymraeg at our Coffee Morning in St James' Hall, Hanbury Road, Pontypool on Tuesday morning between 10:30-11:30. Come in for a cuppa and a chat in Welsh.

 • WED
  22
  Bore Coffi - Parc Bryn BachTredegar - Coffee Morning

  Wednesday May 22
  10 am - 11:30 am

  Parc Bryn Bach, Tredegar

  Dewch draw i Barc Bryn Bach yn Nhredegar pob dydd Mercher am baned a sgwrs yn y Gymraeg. Bydd y criw yn cwrdd am 10:00 ac yn mynd am dro o amgylch y llyn. Byddwn yn dychwelyd i'r Caffi tua 10:30 am sgwrs a phaned.

  Come along to Parc Bryn Bach in Tredegar every Wednesday for a cuppa and a chat in Welsh. The group will meet at 10:00 for a walk around the lake. We will then return to the cafe around 10:30 for a cuppa and a chat.

 • THU
  23
  Clwb Coffi a Chlonc y Fenni

  Thursday May 23
  1:30 pm - 2:30 pm

  Get Together's Cafe, Abergavenny

  Dewch i Glwb Coffi'r Fenni yn Get Together's prynhawn Iau (1:30-2:30) i ymarfer eich Cymraeg. Croeso cynnes i bawb - yn enwedig dysgwyr brwdfrydig!

  Come to the Abergavenny Coffee Club at Get Together's this Thursday afternoon (1:30-2:30) to practice your Welsh. A warm welcome to all - particularly to enthusiastic learners!

 • FRI
  24
  Fog
  16°/5°
 • SAT
  25
  Mist
  17°/7°
 • SUN
  26
  Overcast skies
  13°/8°
 • MON
  27
  Partly cloudy skies
  12°/6°
 • MON
  27
  EISTEDDFOD YR URDD CAERDYDD A'R FRO

  Monday May 27
  (All Day)

  EISTEDDFOD YR URDD CAERDYDD A'R FRO

  Mae Un o wyliau teithiol ieuenctid mwyaf Ewrop sef Eisteddfod yr Urdd yn dod i Fae Caerdydd ! Mae mynediad i faes yr Eisteddfod am ddim eleni am y tro cyntaf!Disgwylir i dros 90000 o bobl ymweld a'r Wyl dros gyfnod o 6 diwrnod. Bewch am dro i weld beth sydd yn digwydd, i brofi diwylliant Cymraeg ac wrth gwrs mae yna ddigonedd o gyfleuon i ymarfer siarad Cymraeg hefyd

  One of Europe's largest annual youth festival is coming to Cardiff Bay! Entry to the Urdd Eisteddfod is free this year for the first time ever! The six day festival is expected to to attract  around 90,000 visitors and over 15,000 young competitors, so come along to enjoy this unique Welsh fesitval. A fantastic chance to practise your Welsh and see what Welsh culture is all about.

 • MON
  27
  Clwb Coffi Trefynwy

  Monday May 27
  10 am - 11 am

  Estero Lounge, Trefynwy
  95 Monnow St, Monmouth NP25 3EQ, UK

  Bydd Clwb Coffi a Thrafod Trefynwy yn cwrdd dydd Llun yn yr Estero Lounge, Trefynwy rhwng 10:00 a 11:30 y bore. Galwch heibio am baned a sgwrs!

  Our Monmouth Welsh Language Coffee Group will meet on Monday between 10:00 and 11:30 am at the Estero Lounge, Monmouth. Come along for a cuppa and a chat in Welsh!

 • MON
  27
  Clwb Brecwast Glyn Ebwy

  Monday May 27
  10 am - 11:30 am

  Bistro 1849, Ebbw Vale Institute

  Dewch i Glwb Brecwast Glyn Ebwy pob bore Llun yn Bistro 1849 yn Sefydliad Glyn Ebwy (EVI). Bydd y grwp yn cwrdd rhwng 10:00 a 11:30. Dechreuwch yr wythnos gyda brecwast blasus a sgwrs yn y Gymraeg!

  Come to the Ebbw Vale Breakfast Club to practice your Welsh every Monday. The group meets at the 1849 Bistro in Ebbw Vale Institute between 10:00 and 11:30. Start the week with a delicious breakfast and Welsh conversation!

 • TUE
  28
  Light drizzle
  13°/4°
 • TUE
  28
  EISTEDDFOD YR URDD CAERDYDD A'R FRO

  Tuesday May 28
  (All Day)

  EISTEDDFOD YR URDD CAERDYDD A'R FRO

  Mae Un o wyliau teithiol ieuenctid mwyaf Ewrop sef Eisteddfod yr Urdd yn dod i Fae Caerdydd ! Mae mynediad i faes yr Eisteddfod am ddim eleni am y tro cyntaf!Disgwylir i dros 90000 o bobl ymweld a'r Wyl dros gyfnod o 6 diwrnod. Bewch am dro i weld beth sydd yn digwydd, i brofi diwylliant Cymraeg ac wrth gwrs mae yna ddigonedd o gyfleuon i ymarfer siarad Cymraeg hefyd

  One of Europe's largest annual youth festival is coming to Cardiff Bay! Entry to the Urdd Eisteddfod is free this year for the first time ever! The six day festival is expected to to attract  around 90,000 visitors and over 15,000 young competitors, so come along to enjoy this unique Welsh fesitval. A fantastic chance to practise your Welsh and see what Welsh culture is all about.

 • TUE
  28
  Bore Coffi Pontypwl - Pontypool Welsh Language Coffee Morning

  Tuesday May 28
  10:30 am - 11:30 am

  Neuadd Iago Sant - St James Hall

  Bydd criw Bore Coffi Pontypwl yn cwrdd yn Neuadd Iago Sant, Heol Hanbury pob bore Mawrth rhwng 10:30-11:30. Dewch draw am gwmni da, paned a bisged.

  Come and practice your Cymraeg at our Coffee Morning in St James' Hall, Hanbury Road, Pontypool on Tuesday morning between 10:30-11:30. Come in for a cuppa and a chat in Welsh.

 • WED
  29
  Clear skies
  12°/2°
 • WED
  29
  EISTEDDFOD YR URDD CAERDYDD A'R FRO

  Wednesday May 29
  (All Day)

  EISTEDDFOD YR URDD CAERDYDD A'R FRO

  Mae Un o wyliau teithiol ieuenctid mwyaf Ewrop sef Eisteddfod yr Urdd yn dod i Fae Caerdydd ! Mae mynediad i faes yr Eisteddfod am ddim eleni am y tro cyntaf!Disgwylir i dros 90000 o bobl ymweld a'r Wyl dros gyfnod o 6 diwrnod. Bewch am dro i weld beth sydd yn digwydd, i brofi diwylliant Cymraeg ac wrth gwrs mae yna ddigonedd o gyfleuon i ymarfer siarad Cymraeg hefyd

  One of Europe's largest annual youth festival is coming to Cardiff Bay! Entry to the Urdd Eisteddfod is free this year for the first time ever! The six day festival is expected to to attract  around 90,000 visitors and over 15,000 young competitors, so come along to enjoy this unique Welsh fesitval. A fantastic chance to practise your Welsh and see what Welsh culture is all about.

 • WED
  29
  Bore Coffi - Parc Bryn BachTredegar - Coffee Morning

  Wednesday May 29
  10 am - 11:30 am

  Parc Bryn Bach, Tredegar

  Dewch draw i Barc Bryn Bach yn Nhredegar pob dydd Mercher am baned a sgwrs yn y Gymraeg. Bydd y criw yn cwrdd am 10:00 ac yn mynd am dro o amgylch y llyn. Byddwn yn dychwelyd i'r Caffi tua 10:30 am sgwrs a phaned.

  Come along to Parc Bryn Bach in Tredegar every Wednesday for a cuppa and a chat in Welsh. The group will meet at 10:00 for a walk around the lake. We will then return to the cafe around 10:30 for a cuppa and a chat.

 • THU
  30
  Overcast skies
  7°/7°
 • THU
  30
  EISTEDDFOD YR URDD CAERDYDD A'R FRO

  Thursday May 30
  (All Day)

  EISTEDDFOD YR URDD CAERDYDD A'R FRO

  Mae Un o wyliau teithiol ieuenctid mwyaf Ewrop sef Eisteddfod yr Urdd yn dod i Fae Caerdydd ! Mae mynediad i faes yr Eisteddfod am ddim eleni am y tro cyntaf!Disgwylir i dros 90000 o bobl ymweld a'r Wyl dros gyfnod o 6 diwrnod. Bewch am dro i weld beth sydd yn digwydd, i brofi diwylliant Cymraeg ac wrth gwrs mae yna ddigonedd o gyfleuon i ymarfer siarad Cymraeg hefyd

  One of Europe's largest annual youth festival is coming to Cardiff Bay! Entry to the Urdd Eisteddfod is free this year for the first time ever! The six day festival is expected to to attract  around 90,000 visitors and over 15,000 young competitors, so come along to enjoy this unique Welsh fesitval. A fantastic chance to practise your Welsh and see what Welsh culture is all about.

 • THU
  30
  Clwb Coffi a Chlonc y Fenni

  Thursday May 30
  1:30 pm - 2:30 pm

  Get Together's Cafe, Abergavenny

  Dewch i Glwb Coffi'r Fenni yn Get Together's prynhawn Iau (1:30-2:30) i ymarfer eich Cymraeg. Croeso cynnes i bawb - yn enwedig dysgwyr brwdfrydig!

  Come to the Abergavenny Coffee Club at Get Together's this Thursday afternoon (1:30-2:30) to practice your Welsh. A warm welcome to all - particularly to enthusiastic learners!

 • FRI
  31
  EISTEDDFOD YR URDD CAERDYDD A'R FRO

  Friday May 31
  (All Day)

  EISTEDDFOD YR URDD CAERDYDD A'R FRO

  Mae Un o wyliau teithiol ieuenctid mwyaf Ewrop sef Eisteddfod yr Urdd yn dod i Fae Caerdydd ! Mae mynediad i faes yr Eisteddfod am ddim eleni am y tro cyntaf!Disgwylir i dros 90000 o bobl ymweld a'r Wyl dros gyfnod o 6 diwrnod. Bewch am dro i weld beth sydd yn digwydd, i brofi diwylliant Cymraeg ac wrth gwrs mae yna ddigonedd o gyfleuon i ymarfer siarad Cymraeg hefyd

  One of Europe's largest annual youth festival is coming to Cardiff Bay! Entry to the Urdd Eisteddfod is free this year for the first time ever! The six day festival is expected to to attract  around 90,000 visitors and over 15,000 young competitors, so come along to enjoy this unique Welsh fesitval. A fantastic chance to practise your Welsh and see what Welsh culture is all about.

 
RSS feed iCalendar feed
Online Calendar powered by localendar.com