BackJune 2019Forward
 
 • SAT
  1
  EISTEDDFOD YR URDD CAERDYDD A'R FRO

  Saturday Jun 1
  (All Day)

  EISTEDDFOD YR URDD CAERDYDD A'R FRO

  Mae Un o wyliau teithiol ieuenctid mwyaf Ewrop sef Eisteddfod yr Urdd yn dod i Fae Caerdydd ! Mae mynediad i faes yr Eisteddfod am ddim eleni am y tro cyntaf!Disgwylir i dros 90000 o bobl ymweld a'r Wyl dros gyfnod o 6 diwrnod. Bewch am dro i weld beth sydd yn digwydd, i brofi diwylliant Cymraeg ac wrth gwrs mae yna ddigonedd o gyfleuon i ymarfer siarad Cymraeg hefyd

  One of Europe's largest annual youth festival is coming to Cardiff Bay! Entry to the Urdd Eisteddfod is free this year for the first time ever! The six day festival is expected to to attract  around 90,000 visitors and over 15,000 young competitors, so come along to enjoy this unique Welsh fesitval. A fantastic chance to practise your Welsh and see what Welsh culture is all about.

 • MON
  3
  Clwb Coffi Trefynwy

  Monday Jun 3
  10 am - 11 am

  Estero Lounge, Trefynwy
  95 Monnow St, Monmouth NP25 3EQ, UK

  Bydd Clwb Coffi a Thrafod Trefynwy yn cwrdd dydd Llun yn yr Estero Lounge, Trefynwy rhwng 10:00 a 11:30 y bore. Galwch heibio am baned a sgwrs!

  Our Monmouth Welsh Language Coffee Group will meet on Monday between 10:00 and 11:30 am at the Estero Lounge, Monmouth. Come along for a cuppa and a chat in Welsh!

 • MON
  3
  Clwb Brecwast Glyn Ebwy

  Monday Jun 3
  10 am - 11:30 am

  Bistro 1849, Ebbw Vale Institute

  Dewch i Glwb Brecwast Glyn Ebwy pob bore Llun yn Bistro 1849 yn Sefydliad Glyn Ebwy (EVI). Bydd y grwp yn cwrdd rhwng 10:00 a 11:30. Dechreuwch yr wythnos gyda brecwast blasus a sgwrs yn y Gymraeg!

  Come to the Ebbw Vale Breakfast Club to practice your Welsh every Monday. The group meets at the 1849 Bistro in Ebbw Vale Institute between 10:00 and 11:30. Start the week with a delicious breakfast and Welsh conversation!

 • MON
  3
  CLWB CWTSH 2 NEUADD IAGO SANT

  Monday Jun 3
  12:30 pm - 2:15 pm

  NEUADD ISAF IAGO SANT /ST JAMES LOWER HALL

  Mae CLWB CWTSH 2 yn Neuadd Isaf Iago Sant wedi gychwyn ar Ddydd Llun 13 Mai am 12.30pm. Mae croeso i UNRHYWUN sydd a phlant bach ymuno a ni ar gyfer yr ail wythnos o 8 sesiwn rhad ac am ddim yma. Cyfle i ddysgu ychydig o Gymraeg i ddefnyddio gyda’ch plentyn - rhifo, lliwiau, caneuon ac ati. Os oes diddordeb gyda chi cysylltwch a Christina ar christina.hughes@meithrin.cymru i gofrestru ac am fwy o fanylion

  CLWB CWTSH 2 started in the Lower Hall on Monday 13 May at 12.30pm. You are welcome to join us for the second of 8 free sessions on Monday 20 May Aimed at parents with preschool children - EVERYONE IS WELCOME – this is a chance to learn some basic Welsh to use with your child – colours, counting, a few songs, commands etc. If you are interested please contact Christina on christina.hughes@meithrin.cymru for more information or to registerDIOLCH YN FAWR.

 • TUE
  4
  Bore Coffi Pontypwl - Pontypool Welsh Language Coffee Morning

  Tuesday Jun 4
  10:30 am - 11:30 am

  Neuadd Iago Sant - St James Hall

  Bydd criw Bore Coffi Pontypwl yn cwrdd yn Neuadd Iago Sant, Heol Hanbury pob bore Mawrth rhwng 10:30-11:30. Dewch draw am gwmni da, paned a bisged.

  Come and practice your Cymraeg at our Coffee Morning in St James' Hall, Hanbury Road, Pontypool on Tuesday morning between 10:30-11:30. Come in for a cuppa and a chat in Welsh.

 • WED
  5
  Bore Coffi - Parc Bryn BachTredegar - Coffee Morning

  Wednesday Jun 5
  10 am - 11:30 am

  Parc Bryn Bach, Tredegar

  Dewch draw i Barc Bryn Bach yn Nhredegar pob dydd Mercher am baned a sgwrs yn y Gymraeg. Bydd y criw yn cwrdd am 10:00 ac yn mynd am dro o amgylch y llyn. Byddwn yn dychwelyd i'r Caffi tua 10:30 am sgwrs a phaned.

  Come along to Parc Bryn Bach in Tredegar every Wednesday for a cuppa and a chat in Welsh. The group will meet at 10:00 for a walk around the lake. We will then return to the cafe around 10:30 for a cuppa and a chat.

 • THU
  6
  Clwb Coffi a Chlonc y Fenni

  Thursday Jun 6
  1:30 pm - 2:30 pm

  Get Together's Cafe, Abergavenny

  Dewch i Glwb Coffi'r Fenni yn Get Together's prynhawn Iau (1:30-2:30) i ymarfer eich Cymraeg. Croeso cynnes i bawb - yn enwedig dysgwyr brwdfrydig!

  Come to the Abergavenny Coffee Club at Get Together's this Thursday afternoon (1:30-2:30) to practice your Welsh. A warm welcome to all - particularly to enthusiastic learners!

 • SAT
  8
  Cymanfa Ganu Rhaglan

  Saturday Jun 8
  6 pm - 7 pm

  Eglwys y Bedyddwyr, Rhaglan
  Raglan, Usk NP15, UK

  Bydd Cymanfa Ganu yn cael ei chynnal yn Eglwys y Bedyddwyr, Rhaglan fel rhan o Wyl Gerdd Rhaglan. Dydd Sadwrn Mehefin yr 8fed rhwng 18:00-19:00.

  A Cymanfa Ganu (Songs of Praise) will be held in Raglan Baptist Church as part of the Raglan Music Festival. Saturday June the 8th between 18:00-19:00.

 • MON
  10
  Clwb Coffi Trefynwy

  Monday Jun 10
  10 am - 11 am

  Estero Lounge, Trefynwy
  95 Monnow St, Monmouth NP25 3EQ, UK

  Bydd Clwb Coffi a Thrafod Trefynwy yn cwrdd dydd Llun yn yr Estero Lounge, Trefynwy rhwng 10:00 a 11:30 y bore. Galwch heibio am baned a sgwrs!

  Our Monmouth Welsh Language Coffee Group will meet on Monday between 10:00 and 11:30 am at the Estero Lounge, Monmouth. Come along for a cuppa and a chat in Welsh!

 • MON
  10
  Clwb Brecwast Glyn Ebwy

  Monday Jun 10
  10 am - 11:30 am

  Bistro 1849, Ebbw Vale Institute

  Dewch i Glwb Brecwast Glyn Ebwy pob bore Llun yn Bistro 1849 yn Sefydliad Glyn Ebwy (EVI). Bydd y grwp yn cwrdd rhwng 10:00 a 11:30. Dechreuwch yr wythnos gyda brecwast blasus a sgwrs yn y Gymraeg!

  Come to the Ebbw Vale Breakfast Club to practice your Welsh every Monday. The group meets at the 1849 Bistro in Ebbw Vale Institute between 10:00 and 11:30. Start the week with a delicious breakfast and Welsh conversation!

 • MON
  10
  CLWB CWTSH 2 NEUADD IAGO SANT

  Monday Jun 10
  12:30 pm - 2:15 pm

  NEUADD ISAF IAGO SANT /ST JAMES LOWER HALL

  Mae CLWB CWTSH 2 yn Neuadd Isaf Iago Sant wedi gychwyn ar Ddydd Llun 13 Mai am 12.30pm. Mae croeso i UNRHYWUN sydd a phlant bach ymuno a ni ar gyfer yr ail wythnos o 8 sesiwn rhad ac am ddim yma. Cyfle i ddysgu ychydig o Gymraeg i ddefnyddio gyda’ch plentyn - rhifo, lliwiau, caneuon ac ati. Os oes diddordeb gyda chi cysylltwch a Christina ar christina.hughes@meithrin.cymru i gofrestru ac am fwy o fanylion

  CLWB CWTSH 2 started in the Lower Hall on Monday 13 May at 12.30pm. You are welcome to join us for the second of 8 free sessions on Monday 20 May Aimed at parents with preschool children - EVERYONE IS WELCOME – this is a chance to learn some basic Welsh to use with your child – colours, counting, a few songs, commands etc. If you are interested please contact Christina on christina.hughes@meithrin.cymru for more information or to registerDIOLCH YN FAWR.

 • TUE
  11
  Bore Coffi Pontypwl - Pontypool Welsh Language Coffee Morning

  Tuesday Jun 11
  10:30 am - 11:30 am

  Neuadd Iago Sant - St James Hall

  Bydd criw Bore Coffi Pontypwl yn cwrdd yn Neuadd Iago Sant, Heol Hanbury pob bore Mawrth rhwng 10:30-11:30. Dewch draw am gwmni da, paned a bisged.

  Come and practice your Cymraeg at our Coffee Morning in St James' Hall, Hanbury Road, Pontypool on Tuesday morning between 10:30-11:30. Come in for a cuppa and a chat in Welsh.

 • WED
  12
  Bore Coffi - Parc Bryn BachTredegar - Coffee Morning

  Wednesday Jun 12
  10 am - 11:30 am

  Parc Bryn Bach, Tredegar

  Dewch draw i Barc Bryn Bach yn Nhredegar pob dydd Mercher am baned a sgwrs yn y Gymraeg. Bydd y criw yn cwrdd am 10:00 ac yn mynd am dro o amgylch y llyn. Byddwn yn dychwelyd i'r Caffi tua 10:30 am sgwrs a phaned.

  Come along to Parc Bryn Bach in Tredegar every Wednesday for a cuppa and a chat in Welsh. The group will meet at 10:00 for a walk around the lake. We will then return to the cafe around 10:30 for a cuppa and a chat.

 • THU
  13
  Clwb Coffi a Chlonc y Fenni

  Thursday Jun 13
  1:30 pm - 2:30 pm

  Get Together's Cafe, Abergavenny

  Dewch i Glwb Coffi'r Fenni yn Get Together's prynhawn Iau (1:30-2:30) i ymarfer eich Cymraeg. Croeso cynnes i bawb - yn enwedig dysgwyr brwdfrydig!

  Come to the Abergavenny Coffee Club at Get Together's this Thursday afternoon (1:30-2:30) to practice your Welsh. A warm welcome to all - particularly to enthusiastic learners!

 • SAT
  15
  Taith i Wyl Fach y Fro

  Saturday Jun 15
  9:30 am - 5:30 pm

  Ynys y Barri - Barry Island

  Taith i Wyl Fach y Fro

  Mae Menter BGTM yn trefnu taith i Ŵyl Fach y Fro yn Ynys y Barri dydd Sadwrn 15fed o Fehefin. Dewch i fwynhau diwrnod ar lan y môr a llwyth o adloniant Cymraeg. Bydd y bws yn gadael y Fenni (Stryd Tudur) am 9:30 ac yn casglu ym maes parcio Canolfan Hamdden Pont-y-pŵl a Chasnewydd (Heol Malpas). Bydd y bws yn gadael y Barri rhwng 4:00 a 4:30. Mae tocynnau plant (£2:50) a tocynnau oedolion (£5:00) ar gael ond rhaid prynu tocyn o flaen llaw. Rhaid i bob plentyn dod yng nghwmni oedolyn.

   

  Trip to Gwyl Fach y Fro and Barry Island

  Menter BGTM are running a trip to Gwyl Fach y Fro in Barry Island on Saturday 15th of June. Come and enjoy a day out at the seaside and some fantastic Welsh language entertainment. The bus will leave Abergavenny (Tudor Street) at 9:30 and will also pick up at Pontypool Leisure Centre Car Park and Malpas Road, Newport. The bus will depart Barry between 4:00 and 4:30. Adult tickets are £5:00 and children £2:50 but all tickets must be bought in advance. All children must be accompanied by a responsible adult.

 • MON
  17
  Clwb Coffi Trefynwy

  Monday Jun 17
  10 am - 11 am

  Estero Lounge, Trefynwy
  95 Monnow St, Monmouth NP25 3EQ, UK

  Bydd Clwb Coffi a Thrafod Trefynwy yn cwrdd dydd Llun yn yr Estero Lounge, Trefynwy rhwng 10:00 a 11:30 y bore. Galwch heibio am baned a sgwrs!

  Our Monmouth Welsh Language Coffee Group will meet on Monday between 10:00 and 11:30 am at the Estero Lounge, Monmouth. Come along for a cuppa and a chat in Welsh!

 • MON
  17
  Clwb Brecwast Glyn Ebwy

  Monday Jun 17
  10 am - 11:30 am

  Bistro 1849, Ebbw Vale Institute

  Dewch i Glwb Brecwast Glyn Ebwy pob bore Llun yn Bistro 1849 yn Sefydliad Glyn Ebwy (EVI). Bydd y grwp yn cwrdd rhwng 10:00 a 11:30. Dechreuwch yr wythnos gyda brecwast blasus a sgwrs yn y Gymraeg!

  Come to the Ebbw Vale Breakfast Club to practice your Welsh every Monday. The group meets at the 1849 Bistro in Ebbw Vale Institute between 10:00 and 11:30. Start the week with a delicious breakfast and Welsh conversation!

 • MON
  17
  CLWB CWTSH 2 NEUADD IAGO SANT

  Monday Jun 17
  12:30 pm - 2:15 pm

  NEUADD ISAF IAGO SANT /ST JAMES LOWER HALL

  Mae CLWB CWTSH 2 yn Neuadd Isaf Iago Sant wedi gychwyn ar Ddydd Llun 13 Mai am 12.30pm. Mae croeso i UNRHYWUN sydd a phlant bach ymuno a ni ar gyfer yr ail wythnos o 8 sesiwn rhad ac am ddim yma. Cyfle i ddysgu ychydig o Gymraeg i ddefnyddio gyda’ch plentyn - rhifo, lliwiau, caneuon ac ati. Os oes diddordeb gyda chi cysylltwch a Christina ar christina.hughes@meithrin.cymru i gofrestru ac am fwy o fanylion

  CLWB CWTSH 2 started in the Lower Hall on Monday 13 May at 12.30pm. You are welcome to join us for the second of 8 free sessions on Monday 20 May Aimed at parents with preschool children - EVERYONE IS WELCOME – this is a chance to learn some basic Welsh to use with your child – colours, counting, a few songs, commands etc. If you are interested please contact Christina on christina.hughes@meithrin.cymru for more information or to registerDIOLCH YN FAWR.

 • TUE
  18
  Fog
  14°/9°
 • TUE
  18
  Bore Coffi Pontypwl - Pontypool Welsh Language Coffee Morning

  Tuesday Jun 18
  10:30 am - 11:30 am

  Neuadd Iago Sant - St James Hall

  Bydd criw Bore Coffi Pontypwl yn cwrdd yn Neuadd Iago Sant, Heol Hanbury pob bore Mawrth rhwng 10:30-11:30. Dewch draw am gwmni da, paned a bisged.

  Come and practice your Cymraeg at our Coffee Morning in St James' Hall, Hanbury Road, Pontypool on Tuesday morning between 10:30-11:30. Come in for a cuppa and a chat in Welsh.

 • WED
  19
  Fog
  14°/8°
 • WED
  19
  Bore Coffi - Parc Bryn BachTredegar - Coffee Morning

  Wednesday Jun 19
  10 am - 11:30 am

  Parc Bryn Bach, Tredegar

  Dewch draw i Barc Bryn Bach yn Nhredegar pob dydd Mercher am baned a sgwrs yn y Gymraeg. Bydd y criw yn cwrdd am 10:00 ac yn mynd am dro o amgylch y llyn. Byddwn yn dychwelyd i'r Caffi tua 10:30 am sgwrs a phaned.

  Come along to Parc Bryn Bach in Tredegar every Wednesday for a cuppa and a chat in Welsh. The group will meet at 10:00 for a walk around the lake. We will then return to the cafe around 10:30 for a cuppa and a chat.

 • THU
  20
  Fog
  13°/5°
 • THU
  20
  Clwb Coffi a Chlonc y Fenni

  Thursday Jun 20
  1:30 pm - 2:30 pm

  Get Together's Cafe, Abergavenny

  Dewch i Glwb Coffi'r Fenni yn Get Together's prynhawn Iau (1:30-2:30) i ymarfer eich Cymraeg. Croeso cynnes i bawb - yn enwedig dysgwyr brwdfrydig!

  Come to the Abergavenny Coffee Club at Get Together's this Thursday afternoon (1:30-2:30) to practice your Welsh. A warm welcome to all - particularly to enthusiastic learners!

 • FRI
  21
  Fog
  14°/5°
 • SAT
  22
  Clear skies
  17°/3°
 • SAT
  22
  Clwb Brecwast y Fenni

  Saturday Jun 22
  9 am - 10:30 am

  Trading Post, Abergavenny
  Nevill St, Abergavenny NP7, UK

  Bydd Clwb Brecwast y Fenni yn cwrdd ar bedwerydd Sadwrn y mis yn y Trading Post, Stryd Neville, y Fenni. Bydd y criw yn cwrdd ar y llawr gyntaf rhwng 9:00 a 10:30. Croeso cynnes i ddysgwyr.

  Abergavenny Welsh Language Breakfast Club will meet on the fourth Saturday of each month at the Trading Post, Neville Street, Abergavenny. The group meets on the first floor between 9:00 and 10:30. A warm welcome for learners. 

   

 • SAT
  22
  Clwb Brecwast Cas-gwent

  Saturday Jun 22
  10:30 am - 12 pm

  Lime Tree Pub

  Bydd Clwb Brecwast Cas-gwent yn cwrdd ar bedwerydd Sadwrn y mis yn y Lime Tree, Stryd y Santes Fair, Cas-gwent. Bydd y criw yn cwrdd rhwng 10:30 a 12:00. Croeso cynnes i ddysgwyr.

  Chepstow Welsh Language Breakfast Club will meet on the fourth Saturday of each month at the Lime Tree, St Mary Street, Chepstow. The group meets between 10:30 and 12:00. A warm welcome for learners. 

 • SUN
  23
  Clear skies
  18°/7°
 • MON
  24
  Clear skies
  9°/9°
 • MON
  24
  Taith i Ddistyllfa Penderyn a Garwnant

  Monday Jun 24
  9:30 am - 4:30 pm

  Distyllfa Penderyn
  Penderyn, Aberdare CF44 9JT, UK

  Mae Menter BGTM yn cynnal taith i Ddistyllfa Penderyn a choedwig Garwnant ar yr 24ain o Fehefin. Bydd y bws yn casglu teithwyr yng Nghasnewydd, Pont-y-pŵl, Y Fenni a Glyn Ebwy. Byddwn yn ymweld â choedwig Garwnant ger Merthyr yn gyntaf. Bydd cyfle i fwynhau taith gerdded fer o amgylch y goedwig (llwybr cerfluniau/sculpture trail) neu gallwch fwynhau paned a chinio yn y caffi. Byddwn yn teithio i’r distyllfa erbyn 12:45 i fwynhau taith tywys (yn y Gymraeg). Bydd cyfle i yfed sampl o’r whisgi ac i ymweld â’r siop. Manylion pellach ar dudalen Facebook a gwefan y Fenter.

 • MON
  24
  Clwb Coffi Trefynwy

  Monday Jun 24
  10 am - 11 am

  Estero Lounge, Trefynwy
  95 Monnow St, Monmouth NP25 3EQ, UK

  Bydd Clwb Coffi a Thrafod Trefynwy yn cwrdd dydd Llun yn yr Estero Lounge, Trefynwy rhwng 10:00 a 11:30 y bore. Galwch heibio am baned a sgwrs!

  Our Monmouth Welsh Language Coffee Group will meet on Monday between 10:00 and 11:30 am at the Estero Lounge, Monmouth. Come along for a cuppa and a chat in Welsh!

 • MON
  24
  Clwb Brecwast Glyn Ebwy

  Monday Jun 24
  10 am - 11:30 am

  Bistro 1849, Ebbw Vale Institute

  Dewch i Glwb Brecwast Glyn Ebwy pob bore Llun yn Bistro 1849 yn Sefydliad Glyn Ebwy (EVI). Bydd y grwp yn cwrdd rhwng 10:00 a 11:30. Dechreuwch yr wythnos gyda brecwast blasus a sgwrs yn y Gymraeg!

  Come to the Ebbw Vale Breakfast Club to practice your Welsh every Monday. The group meets at the 1849 Bistro in Ebbw Vale Institute between 10:00 and 11:30. Start the week with a delicious breakfast and Welsh conversation!

 • MON
  24
  CLWB CWTSH 2 NEUADD IAGO SANT

  Monday Jun 24
  12:30 pm - 2:15 pm

  NEUADD ISAF IAGO SANT /ST JAMES LOWER HALL

  Mae CLWB CWTSH 2 yn Neuadd Isaf Iago Sant wedi gychwyn ar Ddydd Llun 13 Mai am 12.30pm. Mae croeso i UNRHYWUN sydd a phlant bach ymuno a ni ar gyfer yr ail wythnos o 8 sesiwn rhad ac am ddim yma. Cyfle i ddysgu ychydig o Gymraeg i ddefnyddio gyda’ch plentyn - rhifo, lliwiau, caneuon ac ati. Os oes diddordeb gyda chi cysylltwch a Christina ar christina.hughes@meithrin.cymru i gofrestru ac am fwy o fanylion

  CLWB CWTSH 2 started in the Lower Hall on Monday 13 May at 12.30pm. You are welcome to join us for the second of 8 free sessions on Monday 20 May Aimed at parents with preschool children - EVERYONE IS WELCOME – this is a chance to learn some basic Welsh to use with your child – colours, counting, a few songs, commands etc. If you are interested please contact Christina on christina.hughes@meithrin.cymru for more information or to registerDIOLCH YN FAWR.

 • TUE
  25
  Bore Coffi Pontypwl - Pontypool Welsh Language Coffee Morning

  Tuesday Jun 25
  10:30 am - 11:30 am

  Neuadd Iago Sant - St James Hall

  Bydd criw Bore Coffi Pontypwl yn cwrdd yn Neuadd Iago Sant, Heol Hanbury pob bore Mawrth rhwng 10:30-11:30. Dewch draw am gwmni da, paned a bisged.

  Come and practice your Cymraeg at our Coffee Morning in St James' Hall, Hanbury Road, Pontypool on Tuesday morning between 10:30-11:30. Come in for a cuppa and a chat in Welsh.

 • WED
  26
  Bore Coffi - Parc Bryn BachTredegar - Coffee Morning

  Wednesday Jun 26
  10 am - 11:30 am

  Parc Bryn Bach, Tredegar

  Dewch draw i Barc Bryn Bach yn Nhredegar pob dydd Mercher am baned a sgwrs yn y Gymraeg. Bydd y criw yn cwrdd am 10:00 ac yn mynd am dro o amgylch y llyn. Byddwn yn dychwelyd i'r Caffi tua 10:30 am sgwrs a phaned.

  Come along to Parc Bryn Bach in Tredegar every Wednesday for a cuppa and a chat in Welsh. The group will meet at 10:00 for a walk around the lake. We will then return to the cafe around 10:30 for a cuppa and a chat.

 • THU
  27
  Clwb Coffi a Chlonc y Fenni

  Thursday Jun 27
  1:30 pm - 2:30 pm

  Get Together's Cafe, Abergavenny

  Dewch i Glwb Coffi'r Fenni yn Get Together's prynhawn Iau (1:30-2:30) i ymarfer eich Cymraeg. Croeso cynnes i bawb - yn enwedig dysgwyr brwdfrydig!

  Come to the Abergavenny Coffee Club at Get Together's this Thursday afternoon (1:30-2:30) to practice your Welsh. A warm welcome to all - particularly to enthusiastic learners!

 
RSS feed iCalendar feed
Online Calendar powered by localendar.com