• WED
  15
  Noson Crefft Santes Dwynwen / Santes Dwynwen Craft Night

  Wednesday Jan 15
  7 pm - 9 pm

  Neuadd Iago Sant/St James' Hall, Pont-y-pwl

  Noson gyda Chymdeithas Gymraeg Torfaen. Mi fydd cyfle i wneud celf a chrefft, chwarae gemau bwrdd a mwynhau paned a sgwrs Cymraeg. Croeso mawr i bobl o bob oedran ac i ddysgwyr a siaradwyr rhugl. 
  A night with Torfaen's Welsh Language Society. There will an opportunity to do Santes Dwynwed themed arts and crafts, play board games and enjoy a coffee while using your Welsh. People of all ages and both Welsh learners and fluent speakers welcome.

 • FRI
  17
  Grwp Darllen a Thrafod Blaina Reading and Discussion Group

  Friday Jan 17
  3 pm - 4:30 pm

  Llyfrgell Blaina Library
  High St, Blaina, Abertillery NP13, UK

  Rydym yn cwrdd fel grŵp bach pob dydd Gwener yn Llyfrgell Blaina er mwyn cael cyfle i ddefnyddio'r Gymraeg tu allan a thu hwnt i'r dosbarth yn ffordd anffurfiol. Rydym yn gwneud gweithgareddau amrywiol pob wythnos, yn cynnwys darllen a thrafod darnau darllen, chwarae gemau fwrdd megis Scrabble, ac yn sgwrsio er mwyn dod i nabod ein gilydd hefyd.  Mae'r grŵp yn cynnwys siaradwyr Cymraeg o bob lefel, felly peidiwch fod yn ofn ymuno os nad ydych yn rhugl, rydym yn sicrhau bod pob gweithgaredd yn hygyrch i bawb. 
  We're a small group that meets every Friday in Blaina Library to use the Welsh Language outside and beyond the classroom in an informal setting. Every session is a different activity, ranging from reading and discussing reading material, playing games such as Scrabble, and just having a Welsh conversation to get to know one another better. The group includes Welsh speakers of all levels so please don't be afraid to join if you're not fluent - we ensure that every activity is accessible to everyone. 

 • MON
  20
  Partly cloudy skies
  4°/-1°
 • MON
  20
  Bore Coffi Glyn Ebwy Coffee Morning

  Monday Jan 20
  10 am - 11:30 am

  Ebbw Vale Institute
  Church St, Ebbw Vale NP23, UK

  Grwp sydd yn cwrdd yn wythnosol am baned a brecwast er mwyn defnyddio ac ymarfer eu Cymraeg yn yr EVI yng Nglyn Ebwy. Croeso mawr i ddysgwyr a siaradwyr rhugl. 

  A group that meets weekly for coffee and breakfast to use and practice their Welsh in the EVI in Ebbw Vale. A warm welcome to learners and fluent Welsh speakers. 

 • MON
  20
  Bore Coffi Trefynwy Coffee Morning

  Monday Jan 20
  10 am - 11:30 am

  Estero Lounge

  Cyfle i gwrdd am goffi a chyfle i ddefnyddio'ch Cymraeg. Croeso i bawb. 
  A chance to use and practice your Welsh over a coffee. Everyone welcome.

 • TUE
  21
  Mist
  4°/-1°
 • TUE
  21
  Bore Coffi Pont-y-pwl Coffee Morning

  Tuesday Jan 21
  12 am - 1 am

  Neuadd Iago Sant/St James' Hall, Pont-y-pwl

  Grwp sgwrsio sydd yn cwrdd pob dydd Mawrth dros paned er mwyn defnyddio ac ymarfer eu Cymraeg. Croeso mawr i ddysgwyr a siaradwyr rhugl. 
  A conversation group that meets every Tuesday over a coffee to use and practice their Welsh. A warm welcome to learners and fluent Welsh speakers. 

 • WED
  22
  Clear skies
  7°/0°
 • WED
  22
  Bore Coffi Cas-gwent Coffee Morning

  Wednesday Jan 22
  10 am - 11 am

  Ty Croeso

  Cyfle i gwrdd am goffi a defnyddio'ch Cymraeg.
  A chance to use your Welsh over a coffee.

 • WED
  22
  Bore Coffi Parc Bryn Bach Coffee Morning

  Wednesday Jan 22
  10 pm - 11:30 pm

  Mae'r grwp yn cwrdd tu allan i'r caffi cyn mynd am dro / The group meets outside the cafe before going for a walk.

  Cyfle am dro o gwmpas y llyn ym Mharc Bryn Bach, Tredegar ac yn paned yn y caffi tra'n siarad Cymraeg a mwynhau'r awyr iach. Croeso cynnes i ddysgwyr a siaradwyr rhugl. 
  An opportunity to enjoy a walk around the lake in Parc Bryn Bach, Tredegar and a coffee in the cafe after. A perfect opportunity to practice your Welsh while staying active and enjoying the fresh air. A warm welcome to learners and fluent Welsh speakers. 

 • THU
  23
  Fog
  6°/1°
 • FRI
  24
  Fog
  6°/3°
 • FRI
  24
  Grwp Darllen a Thrafod Blaina Reading and Discussion Group

  Friday Jan 24
  3 pm - 4:30 pm

  Llyfrgell Blaina Library
  High St, Blaina, Abertillery NP13, UK

  Rydym yn cwrdd fel grŵp bach pob dydd Gwener yn Llyfrgell Blaina er mwyn cael cyfle i ddefnyddio'r Gymraeg tu allan a thu hwnt i'r dosbarth yn ffordd anffurfiol. Rydym yn gwneud gweithgareddau amrywiol pob wythnos, yn cynnwys darllen a thrafod darnau darllen, chwarae gemau fwrdd megis Scrabble, ac yn sgwrsio er mwyn dod i nabod ein gilydd hefyd.  Mae'r grŵp yn cynnwys siaradwyr Cymraeg o bob lefel, felly peidiwch fod yn ofn ymuno os nad ydych yn rhugl, rydym yn sicrhau bod pob gweithgaredd yn hygyrch i bawb. 
  We're a small group that meets every Friday in Blaina Library to use the Welsh Language outside and beyond the classroom in an informal setting. Every session is a different activity, ranging from reading and discussing reading material, playing games such as Scrabble, and just having a Welsh conversation to get to know one another better. The group includes Welsh speakers of all levels so please don't be afraid to join if you're not fluent - we ensure that every activity is accessible to everyone. 

 • SAT
  25
  Fog
  7°/3°
 • SAT
  25
  Clwb Brecwast Y Fenni Breakfast Club

  Saturday Jan 25
  9 am - 10:30 am

  Dewch i ymuno â ni am frecwast ac i ddefnyddio'ch Cymraeg. Croeso i siaradwyr rhugl a dysgwyr. 
  Join us for breakfast and a chance to use your Welsh.  Welsh learners and fluent speakers are warmly welcomed. 

 • SAT
  25
  Clwb Brecwast Cas-gwent Breakfast Club

  Saturday Jan 25
  10:30 am - 12 pm

  Y Lime Tree

  Dewch i ymuno â ni am frecwast ac i ddefnyddio'ch Cymraeg. Croeso i siaradwyr rhugl a dysgwyr. 
  Join us for breakfast and a chance to use your Welsh. A warm welcome to learners and fluent Welsh speakers.

 • SUN
  26
  Overcast skies
  2°/2°
 • MON
  27
  Bore Coffi Glyn Ebwy Coffee Morning

  Monday Jan 27
  10 am - 11:30 am

  Ebbw Vale Institute
  Church St, Ebbw Vale NP23, UK

  Grwp sydd yn cwrdd yn wythnosol am baned a brecwast er mwyn defnyddio ac ymarfer eu Cymraeg yn yr EVI yng Nglyn Ebwy. Croeso mawr i ddysgwyr a siaradwyr rhugl. 

  A group that meets weekly for coffee and breakfast to use and practice their Welsh in the EVI in Ebbw Vale. A warm welcome to learners and fluent Welsh speakers. 

 • MON
  27
  Bore Coffi Trefynwy Coffee Morning

  Monday Jan 27
  10 am - 11:30 am

  Estero Lounge

  Cyfle i gwrdd am goffi a chyfle i ddefnyddio'ch Cymraeg. Croeso i bawb. 
  A chance to use and practice your Welsh over a coffee. Everyone welcome.

 • TUE
  28
  Bore Coffi Pont-y-pwl Coffee Morning

  Tuesday Jan 28
  12 am - 1 am

  Neuadd Iago Sant/St James' Hall, Pont-y-pwl

  Grwp sgwrsio sydd yn cwrdd pob dydd Mawrth dros paned er mwyn defnyddio ac ymarfer eu Cymraeg. Croeso mawr i ddysgwyr a siaradwyr rhugl. 
  A conversation group that meets every Tuesday over a coffee to use and practice their Welsh. A warm welcome to learners and fluent Welsh speakers. 

 • WED
  29
  Bore Coffi Cas-gwent Coffee Morning

  Wednesday Jan 29
  10 am - 11 am

  Ty Croeso

  Cyfle i gwrdd am goffi a defnyddio'ch Cymraeg.
  A chance to use your Welsh over a coffee.

 • WED
  29
  Bore Coffi Parc Bryn Bach Coffee Morning

  Wednesday Jan 29
  10 pm - 11:30 pm

  Mae'r grwp yn cwrdd tu allan i'r caffi cyn mynd am dro / The group meets outside the cafe before going for a walk.

  Cyfle am dro o gwmpas y llyn ym Mharc Bryn Bach, Tredegar ac yn paned yn y caffi tra'n siarad Cymraeg a mwynhau'r awyr iach. Croeso cynnes i ddysgwyr a siaradwyr rhugl. 
  An opportunity to enjoy a walk around the lake in Parc Bryn Bach, Tredegar and a coffee in the cafe after. A perfect opportunity to practice your Welsh while staying active and enjoying the fresh air. A warm welcome to learners and fluent Welsh speakers. 

 • THU
  30
  Taith i'r Bathdy Brenhinol / Trip to the Royal Mint

  Thursday Jan 30
  (All Day)

  Royal Mint, Llantrisant
  Pontyclun CF72 8YT, UK

  Ymunwch â ni ar ein taith i'r Bathdy Brenhinol yn Llantrisant, diwedd mis yma. Fel rhan o'r daith, mi fydd yna daith 45 munud trwy gyfrwng y Gymraeg am hanes y Bathdy Brenhinol a sut mae'r Bathdy yn creu ceiniogau. Bydd siawns ar ôl y daith i fynd o gwmpas arddangosfa'r Bathdy Brenhinol. Mae'r daith yn £10 ac yn cynnwys mynediad i'r Bathdy Brenhinol a lle ar y bws. Os hoffech chi ddod ar y trip, cysylltwch â ni: post@menterbgtm.cymru neu 01495 755861

  Join us on our trip to the Royal Mint in Llantrisant at the end of this Month. As part of the trip, there will be a 45 minute Welsh language tour explaining the history of the Royal Mint and how coins are made. After the tour, there will be a chance to go around the Royal Mint exhibition. The trip is priced at £10 and this includes entrance to the Royal Mint and the bus. If you would like to join us on the trip, please contact us at: post@menterbgtm.cymru or 01495 755861

 • FRI
  31
  Grwp Darllen a Thrafod Blaina Reading and Discussion Group

  Friday Jan 31
  3 pm - 4:30 pm

  Llyfrgell Blaina Library
  High St, Blaina, Abertillery NP13, UK

  Rydym yn cwrdd fel grŵp bach pob dydd Gwener yn Llyfrgell Blaina er mwyn cael cyfle i ddefnyddio'r Gymraeg tu allan a thu hwnt i'r dosbarth yn ffordd anffurfiol. Rydym yn gwneud gweithgareddau amrywiol pob wythnos, yn cynnwys darllen a thrafod darnau darllen, chwarae gemau fwrdd megis Scrabble, ac yn sgwrsio er mwyn dod i nabod ein gilydd hefyd.  Mae'r grŵp yn cynnwys siaradwyr Cymraeg o bob lefel, felly peidiwch fod yn ofn ymuno os nad ydych yn rhugl, rydym yn sicrhau bod pob gweithgaredd yn hygyrch i bawb. 
  We're a small group that meets every Friday in Blaina Library to use the Welsh Language outside and beyond the classroom in an informal setting. Every session is a different activity, ranging from reading and discussing reading material, playing games such as Scrabble, and just having a Welsh conversation to get to know one another better. The group includes Welsh speakers of all levels so please don't be afraid to join if you're not fluent - we ensure that every activity is accessible to everyone. 

 
RSS feed iCalendar feed
Online Calendar powered by localendar.com